Gör det själv – Olika tips för behandling av din båt

Praktiska tips vid målning av båt

Här finns en PDF om Allmänn Instruktion vid målning

Praktiska tips vid målning på tidigare målade underlag

Praktiska tips vid målning på skrov där tidigare färg avlägsnats

Praktiska tips om hur man underhåller sin träbåt

Här finns en PDF om Jotun- Underhåll av träbåt

OSMOS/plastpest, vad är det?

Här finns en PDF om Vad är Plastpest/OSMOS

Hur man använder Hempel light primer

Jotun, så här målar du bottenfärg